GAMBAR-GAMBAR

GAMBAR-GAMBAR

Wednesday, 17 April 2013

JOM KENALI PENGURUSAN ATASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERAK)Executive Management
PENGENALAN
Program ini merupakan satu program perintis keusahawanan yang menempatkan graduan IPTA /IPTS dan Politeknik terpilih bersama Pengusaha Kecil dan Sederhana (PKS) di sekitar negeri Perak. Gandingan Usahawan Perantis dan Pengusaha akan mewujudkan keuntungan bersama di mana graduan boleh mendapatkan pengalaman praktikal perniagaan sebagai persediaan untuk menjadi usahawan dan membantu meningkatkan prestasi perniagaan pengusaha dengan cara memperbaiki tahap kualiti, produktiviti dan persaingan perniagaan pengusaha. Selain itu, seorang pensyarah UiTM akan ditugaskan menjadi kaunselor perniagaan kepada Usahawan Perantis dan pengusaha.
Program Tunas Mekar adalah cetusan ilham Yang Berbahagia Mantan Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi.  Program ini merupakan kerjasama pintar di antara Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana. Melihat kepada keberkesanan Program Tunas Mekar yang berjaya melahirkan graduan usahawan, maka Tunas Mekar Siri IV bagi negeri Perak diteruskan bagi memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman sebagai usahawan kepada graduan IPTA/ IPTS dan Politeknik.
 BERMINAT?
BOLEH ISI DI DALAM BORANG :Nor Amalia Ahmad
(Exco Academic,
Exco Entrepreneurship,
Exco Career and Employer Relations
MPP UiTM PERAK 2012/2013 SESSION)
Tel: +60134393548
Email: noramalia.mmpuitmperak@gmail.com